digitalitet

  1. – egenskapen att vara digital (till skillnad från analog);
  2. – livsmiljö präglad av digital teknik. Ordet används mycket i pedagogik om behovet av att lära barn att behärska datorer och internet. Även i motsvarande betydelse om företagande och annat.

– På engelska: digitality. – Se också digitalisering.

[arbetsmiljö] [datorvetenskap] [pedagogik] [ändrad 31 juli 2019]

minds-on

i pedagogik: om något som kräver tankearbete och odelad uppmärksamhet. Uttrycket anspelar på hands‑on, lära genom att göra.

[pedagogik] [ändrad 20 januari 2016]

infograf

(infographic) – sammanställning av text, bild och diagram, avsett att presentera en företeelse på ett snabbt och koncentrerat sätt.

[ljud och bild] [pedagogik] [ändrad 20 januari 2016]