infograf

(infographic) – sammanställning av text, bild och diagram, avsett att presentera en företeelse på ett snabbt och koncentrerat sätt.

[ljud och bild] [pedagogik] [ändrad 20 januari 2016]