infograf

(infographic) – kombination av text, bild och diagram, avsett att presentera en företeelse på ett snabbt och koncentrerat sätt.