digitalisering

  1. – (digitalisation) – övergång till användning och lagring av information i digital form i organisationer och samhälle; ofta förknippat med genomgrip­ande förändringar av arbetssätt och affärsmodeller. Kallas också för digital transformation, förkortat DT eller DX. – Se också digitalitet;
  2. – om konvertering av information från analog till digital form, se digitisering (för engelska digitization); även kallat digifiering.

[informationshantering] [språktips] [ändrad 29 februari 2020]