digitalisering

  1. övergång till användning och lagring av information i digital form i organisationer och samhälle; ofta förknippat med genomgrip­ande förändringar av arbetssätt och affärsmodeller. – Ett enkelt sätt att beskriva det är att målet är att ingen information ska matas in mer än en gång: ingen ska behöver läsa uppgifter från ett dokument på bildskärmen och sedan mata in samma uppgift i ett annat dokument. Information på papper ska skannas in och därefter behandlas automatiskt. Kallas också för digital transformation, förkortat DT eller DX. – På engelska: digitalisation) – Se också digitalitet och robotiserad processautomatisering (RPA);
  2. – om konvertering av information från analog till digital form, se digitisering (för engelska digitization); även kallat digifiering.

– IDG:s artiklar om digitalisering: länk.

[informationshantering] [språktips] [ändrad 15 februari 2023]