digitalisering

  1. – (digitalisation) – övergång till användning och lagring av information i digital form i organisationer och samhälle; ofta förknippat med genom­grip­ande förändringar av arbetssätt och affärsmodeller;
  2. – för konvertering av information från analog till digital form, se di­gi­ti­se­ring (för engelska digitization); även kallat digifiering.

[informationshantering] [språktips] [ändrad 7 augusti 2017]