cyberveillance

beteckning på företags ingående övervakning av vad anställda gör, både vid datorn och annars. Bland annat kontroll av att anställda ägnar sig åt arbetet, inte webbsurfar för skojs skull (cyberloafing) eller sköter privata angelägenheter på jobbet. – Ordet cyberveillance skulle kunna användas om all slags datoriserad övervakning, men har fått den speciella betydelse som anges här. – Av cyber och surveillance (övervakning).

[arbetsliv] [övervakning] [20 december 2019]

digitalitet

  1. – egenskapen att vara digital (till skillnad från analog);
  2. – livsmiljö präglad av digital teknik. Ordet används mycket i pedagogik om behovet av att lära barn att behärska datorer och internet. Även i motsvarande betydelse om företagande och annat.

– På engelska: digitality. – Se också digitalisering.

[arbetsmiljö] [datorvetenskap] [pedagogik] [ändrad 31 juli 2019]

996.ICU

kort för ”arbetstid 9fm–9em, 6 dagar i veckan” och intensive care unit (intensivvården). Förkortningen används av en rörelse i Kina som protesterar mot orimliga arbetstider för programmerare. – Se 996.icu (på engelska).

[arbetsliv] [förkortningar på 123…] [29 juni 2019]

trog mode

(troglodyte mode) – grottläge, bokstavligen grottmänniskoläge – släckt ljus och omställning av bildskärmen till ljus text på mörk bakgrund för att man vill skona ögonen därför att de är trötta efter många timmar vid datorn. – Kallas vanligtvis för night mode, på svenska nattläge, i Macintosh mörkt läge.

[arbetsmiljö] [bildskärmar] [it-relaterade hälsoproblem] [ändrad 24 april 2020]

desking

  1. – jämförande av olika låneerbjudanden för att man ska kunna välja det förmånligaste. – Desking software – program som underlättar detta;
  2. – utplacering av anställda eller andra på tillgängliga skrivbord; att förse en arbetsplats med skrivbord (och andra möbler);
  3. – hot desking – det att ingen anställd har eget, fast skrivbord, utan de anställda som är inne sätter sig vid de skrivbord som råkar vara lediga. – Jämför med hoteling.

[applikationer] [arbetsplats] [företag och ekonomi] [ändrad 19 mars 2021]

Users award

tidigare: en årlig svensk utmärkelse till den arbetsplats som hade det bästa it‑systemet utifrån användarnas per­spektiv. – Det var Landsorganisationen LO som 1998 inrättade Users award. Den första årliga prisutdelningen skedde år 2000 i samarbete med TCO, och 2012 överlämnade LO sin del av satsningen till TCO. TCO delade ut priset 2013–2015, men lade sedan ner det eftersom intresset var för lågt. Även KTH och andra universitet och högskolor var en tid involverade i projektet. – Utmärkelsen var också känd som Användarnas IT-pris.

[arbetsmiljö] [nerlagt] [utmärkelser] [ändrad 24 september 2018]