minds-on

i pedagogik: om något som kräver tankearbete och odelad uppmärksamhet. Uttrycket anspelar på hands-on, lära genom att göra.