ponzibedrägeri

ponzisvindel eller bara ponzi – bedrägeri där investerare luras att satsa pengar på en verksamhet som i själva verket inte är avsedd att dra in pengar, förutom de som investerarna sätter in. – Deltagarna satsar pengar och utlovas hög avkastning, kanske 30 pro­cent per månad. Det kan de också få under en tid. Avkastningen betalas nämligen med pengar som senare tillkommande deltagare sätter in. Däremot tjänar ponzibedrägeriet inga pengar, eller mycket lite, på att sälja varor eller tjänster. När det inte längre går att rekryt­era nya deltagare kollapsar bedrägeriet. Alla förlorar insatta pengar, förutom de som arrangerade svindeln och andra som drog sig ur i tid. – Ponzibedrägerier förutsätter inte att deltagarna rekryterar nya deltagare och är alltså annorlunda än pyramidspel. – Se också the greater fool theory. – Ponzibedrägerier är uppkallade efter den italienska bedragaren Carlo Ponzi (18821949), som efter fängelsestraff i USA blev ekonomisk rådgiv­are åt Italiens diktator Benito Mussolini. – Ponzisvindel är en vanlig form av bedräg­eri på internet. – En webbsida om Carlo Ponzi finns här (borttagen, arkiverad). – På engelska: Ponzi scheme.

[bluff och båg] [juridik] [ändrad 21 oktober 2021]

kleinflaska

en tänkt geometrisk figur som bara kan finnas i en (minst) fyr­dimen­sion­ell rymd. – Kleinflaskor åstadkoms genom att man sätter ihop de båda ändarna av ett böjligt rör på ett sådant sätt att utsidan av den ena änden sätts ihop med insidan av den andra änden. Flaskan har därför inte in- och utsida, utan det är samma yta. Kleinflaskan kan ses som ett möbius­band med en extra dimen­sion. – Att göra en kleinflaska i vår tredimension­ella värld är som sagt omöj­ligt, men det till­verkas fusk­ver­sioner, se kleinbottle.com. – Kleinflaskan är upp­kallad efter den tyska mate­ma­tikern Felix Klein, se Wikipedia, som beskrev den 1882.

[matematik] [ändrad 1 mars 2018]