profilering

  1. – (profiling) – i EU:s Dataskyddsförordning: beslut eller bedömning som gäller en person och som har gjorts enbart av ett it-system. Det kan vara bedömning av kreditvärdighet, av en platsansökan eller analys av per­son­ens intressen och preferenser avsedd för marknadsföring. Det kallas också för algoritmiskt beslutsfattande (algorithmic decision making). Enligt Data­skydds­för­ord­ningen, punkt 71, har varje person rätt slippa pro­fil­er­ing (med vissa undantag). Det har gjorts gällande att denna bestämmelse inne­bär att den som har blivit föremål för ett beslut baserat på profilering har rätt till förklaring;
  2. – i marknadsföring: bedömning av en persons intressen och preferenser. 

[dataskyddsförordningen] [juridik] [personlig integritet] [22 maj 2017]

Cyber investigation analysis standard expression

(CASE) – europeisk standard för forensiska it‑system. Alltså it‑system som används i brottsutredningar för undersökning av eventuellt bevis­material. Polisen i EU-länderna har 2017 kommit överens om att använda CASE för att enklare kunna utväxla information och bistå varandra. CASE är skrivet i öppen källkod och är en tillämpning av Unified cyber ontology, UCO. – Läs mer på GitHub.

[juridik] [öppen källkod] [16 maj 2017]

Smaranda Bara-fallet

utslag i EU-domstolen som säger att en myndighet inte får överlämna uppgifter om en person till en annan myndighet utan den berörda personens tillstånd. Utslaget väntas få konsekvenser för han­te­ringen av personuppgifter i EU‑länderna. – Domstolens utslag kom i oktober 2015 och gällde den rumänska medborgaren Smaranda Bara. Hon hade gått till domstol därför att rumänska skatteverket utan att fråga henne om lov hade överlämnat uppgifter om henne till den rumänska för­säk­rings­kassan, som då krävde henne på förfallna sjukförsäkringsavgifter. EU‑domstolens utslag var att överlämnandet av personuppgifter inte var tillåtet enligt EU‑rätten. – Se domstolens utslag.

[eu] [juridik] [personuppgifter] [6 april 2017]