röstkloning

imitation av en verklig persons röst, gjord med artificiell intelligens. – Ett system för maskininlärning har lärt sig att applicera en verklig persons uttal, röstläge, intonation och språkrytm på något som en annan person säger. Allt som behövs är en kort upptagning av den röst som ska imiteras. – AI‑klonade röster används i anhörigbedrägerier, alltså när en bedragare ringer upp en äldre person och utger sig för att vara ett barnbarn eller annan ung anhörig. Bedragaren säger sig vara i knipa och ber den äldre personen att skicka pengar. – Kallas också för AI‑klon. – Se också klon.

[it-relaterad brottslighet] [maskininlärning] [ändrad 23 maj 2023]

företagsnamn

förr: firma. – Eftersom ordet firma i dagligt tal sedan länge står för företag ändrades terminologin i lagtext från den 1 januari 2019. Den juridiska termen är sedan dess företagsnamn. – Läs mer på Bolagsverkets webbsidor (borta i december 2020 – arkiverade).

[företagstyper] [upphovsrätt] [23 april 2023]

befogenhetsbedrägeri

bedrägeri där bedragaren utger sig för att vara polis, banktjänsteman eller annan auktoritet. – Om offret inte genomskådar lögnen kan hen luras att lämna ifrån sig inloggningsuppgifter eller att använda e‑legitimation för att komma in på en webbsida, till exempel sin banks, som bedrägaren därmed också kan komma in på. – Bedragaren kan ringa upp eller komma på personligt besök. – Befogenhetsbedrägeri är en form av social manipulering. – På engelska: authorization fraud.

[bluff och båg] [it-relaterad brottslighet] [21 april 2023]

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel

en statlig utredning som bland annat föreslår att telefonavlyssning ska kunna göras utan att det finns konkret brottsmisstanke. – Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel lades fram i oktober 2022. Bakgrunden är den växande gängbrottsligheten. Utredarna anser att det är nödvändigt att i preventivt syfte kunna avlyssna telefonsamtal och annan elektronisk kommunikation mellan medlemmar av misstänkt kriminella grupper. Alltså för att få kännedom om planerade brott i förväg. Det kräver en förändring av existerande lagar. – Förslaget har fått kritik för att det hotar den personliga integriteten för alla medborgare. Regeringen planerar att lägga fram ett lagförslag baserat på utredningen under 2023. – Se regeringens webbsidor: regeringen.se….

[juridik] [personlig integritet] [övervakning] [19 april 2023]

Operation Cookie Monster

ett internationellt polistillslag som i april 2023 stängde Genesis Market, en sajt som sålde stulna identiteter. – Genesis Market uppges ha haft flera miljoner stulna identiteter, knutna till så kallade digitala fingeravtryck. De såldes för priser som började vid 70 amerikanska cent. Tillslaget leddes av FBI och nederländska polisen i samverkan med polisen i flera andra länder, bland annat Sverige. – Se polisen.se/aktuellt….

[it-relaterad brottslighet] [5 april 2023]

AI-förordningen

en föreslagen EU‑förordning som reglerar användningen av artificiell intelligens. – AI‑förordningen delar in AI‑tillämpningar i tre klasser:

  • – metoder med oacceptabel risk;
  • – metoder med hög risk och:
  • – metoder med låg eller minimal risk.

– Som AI med oacceptabel risk räknas sådan som kränker de grundläggande mänskliga rättigheterna eller används för omedveten manipulation. Som AI med hög risk räknas sådan som kan skada människor kroppsligen, rättsligt eller ekonomiskt, till exempel styrsystem för fordon, ansiktsigenkänning i övervakning eller AI‑baserat urval bland platsansökningar. Som AI med låg risk räknas användningsområden som inte ingår i de andra två klasserna. Den föreslagna förordningen innehåller bestämmelser som reglerar de två första klasserna. – Förslaget till AI-förordningen lades fram 2021 – se eur‑lex.europa.eu…. – AI‑förordningen har inte godkänts av EU när detta skrivs (mars 2023). – Fullständigt namn: Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (rättsakt om artificiell intelligens) och om ändring av vissa unionslagstiftningsakter. – På engelska ofta: the AI Act.

[ai] [eu] [lagar] [29 mars 2023]

DATA Act

ett amerikanskt lagförslag som ger USA:s president rätt att förbjuda TikTok. – Lagförslaget lades fram i februari 2023 av republikanen Michael McCaul (länk), ledamot av representanthuset och ordförande i representanthusets utrikesutskott. Förslaget har när detta skrivs godkänts av utskottet, men det måste också godkännas av representanthuset som helhet och av senaten. –DATA Act är en förkortning av Deterring America’s technological adversaries act – se docs.house.gov….

[förkortningar på D] [lagar] [sociala medier] [9 mars 2023]