bedrägeri

att lura eller vilseleda någon så att offret förlorar pengar eller andra tillgångar, medan bedragaren vinner. – Be­dräg­eri kan också vara att lura någon att inte göra något som den personen annars skulle ha gjort, återigen med villkoret om ekonomisk förlust respektive vinning. Försök till bedrägeri kan också vara straff­bart (alltså att man lurar eller vilseleder någon med uppsåt att lura den personen på pengar, fast man inte kommer över några pengar). Lindriga fall av bedrägeri kallas i lagen för be­dräg­ligt beteende. –– Se också dator­bedräg­eri. – Notera att ordet bedrägeri i dagligt tal kan syfta på många sätt att luras, men juridiskt är det bedrägeri bara om det gäller pengar. – Brottet bedräg­eri definieras i brotts­balken, kapi­tel 9, para­graf 1 (länk). – På engelska: fraud eller deception (irländsk lag), infor­mellt con (för confidence trick).

[juridik]