GPTZero

ett system som uppges kunna upptäcka ifall en text är skriven av språkmodellen ChatGPT. – Eftersom ChatGPT kan generera trovärdiga texter på akademisk nivå kan det användas för fusk. Det kan vara svårt eller omöjligt för en mänsklig bedömare att avgöra om texten är skriven av en människa eller av ChatGPT – i varje fall utan att fråga ut den påstådda skribenten. – GPTZero analyserar texten genom att jämföra den med vad ChatGPT brukar generera. Ju mer den testade texten liknar en typisk ChatGPT‑text i struktur, desto mer sannolikt är det att den faktiskt är genererad av ChatGPT. – GPTZero har utvecklats av den amerikanska studenten Edward Tian och presenterades i januari 2023. – Se gpt3demo….

[ai] [bluff och båg] [språkteknik] [12 januari 2023]

tech grifter

it-svindlare, it-bluff – en som framställer sitt företag som något som kommer att förvandla världen. – En tech grifter vill framstå som en ny Steve Jobs eller Elon Musk. Uttrycket har blivit vanligt under 2022, då flera omsusade företag som har omsatt miljarder visat sig sakna substans och kollapsat. I några fall har grundaren dragits inför domstol och dömts för bedrägeri. – Ofta har grundaren från början handlat i god tro, men efter ett tag – när företaget har fått mycket publicitet och stora belopp har investerats – har affärsidén visat sig ohållbar. I stället för att då låta företaget gå i konkurs har grundaren försökt rädda det (och sina pengar) med bedrägliga metoder. (Grifter är ett amerikanskt ord med osäkert ursprung. Det betyder närmast bondfångare.)

[bluff och båg] [30 december 2022]

spam account

spamkonto:

  1. konto som på Twitter eller andra sociala medier sköts av en mjukvarurobot. Sådana spamkonton skapas för att sprida desinformation, för att samla in information om användare eller för att göra reklam. Spamkonton får inte finnas enligt Twitters regler, och företaget uppgav i maj 2022 att det stänger av en halv miljon spamkonton varje dag (se twitter.com/paraga…). Spamkonton var en av de saker som gjorde Elon Musk tveksam till att köpa Twitter;
  2. – på Twitter och andra sociala medier: konto som har registrerats under falskt namn därför att innehavaren vill publicera pornografi eller annat som hen inte vill stå för;
  3. – en extra e‑postadress som man använder för att slippa oönskad reklam till sin vanliga e‑postadress. – Man anger den extra e‑postadressen i sammanhang där man måste ange en e‑postadress, men där man fruktar att resultatet bara blir en mängd oönskad e‑post (spam). Sedan kanske man aldrig kollar det kontot.

[bluff och båg] [e-post] [mjukvarurobotar] [sociala medier] [spam] [ändrad 14 november 2022]

shilling

to shill – låtsas vara en oberoende bedömare när man inte är det. – En shill kan ha fått betalt för att framföra en åsikt om en produkt eller något annat, eller ha något annat slags relation till produktens tillverkare, men berättar det inte. – Shilling är också valuta i flera länder. Före 1971 i Storbritannien gick det 20 shilling på ett pund och 12 pence på en shilling.

[bluff och båg] [ändrad 24 oktober 2022]

brushing

avsiktlig sändning av obeställda paket från postorderföretag till privatpersoner. – Brushing görs av säljare för att förbättra deras personliga försäljningssiffror. Paketen innehåller oftast saker av ringa värde, ibland ingenting alls. Mottagaren får ingen faktura. Ibland läggs beställningar av säljaren eller av någon annan på uppdrag av säljaren, men fortfarande med en ovetande tredje person som mottagare. Ibland registreras ingen beställning, bara leveransen. Postorderföretag brukar förbjuda och motarbeta brushing. – Eftersom mottagaren inte får någon faktura kan hon utan vidare behålla varan eller slänga den: problemet kan vara att mottagarens personuppgifter har kommit på avvägar. – Mer om brushing i Wikipedia. – Någon svensk term för brushing tycks inte finnas. Ordet har flera andra betydelser på engelska.

[bluff och båg] [handel] [1 november 2021]

pyramidspel

ett slags bedrägeri som går ut på att betalande deltagare ska rekrytera nya betalande deltagare. – I ett pyramidspel kommer alla, eller huvuddelen av pengarna från deltagarna. Pyramidspelet producerar inga, eller nästan inga, varor eller tjänster som kan säljas. De som sätter igång pyramidspelet rekryterar nya deltagare och får pengarna som de betalar in. De nya deltagarna värvar i sin tur ytterligare deltagare, och deras pengar går uppåt i pyramiden. Men så småningom blir det omöjligt att rekrytera nya deltagare. Då kommer det inte in mer pengar, och pyramiden rasar ihop. De som gick med först kan tjäna pengar, men inte de som gick med sist. För mer insiktsfulla deltagare är detta uppenbart – de förstår att det gäller att komma med på ett tidigt stadium och kan se det hela som ett slags lotteri. Pyramidspel kan ses som en form av kedjebrev. – Pyramidspel är förbjudna i svensk lag – se Lotteriinspektionens webbsidor. – På engelska: pyramid scheme. – Jämför med ponzibedrägeri och pyramidförsäljning.

[bluff och båg] [juridik] [21 oktober 2021]

delivery scam

falskt meddelande som ser ut att komma från posten eller budfirma där mottagaren uppmanas att fylla i personuppgifter för att få en försändelse levererad. Ofta ska mottagaren också betala en avgift, till exempel för tull. Det finns ingen försändelse, och personuppgifterna används i kriminellt syfte, till exempel för att ansöka om lån. Mottagarna rekommenderas att alltid kolla avsändaradressen och i misstänkta fall inte att klicka på några länkar. Radera meddelandet oläst. – PostNord kallar det för bluffmejl och bluff-SMS. – Se också scam.

[bluff och båg] [it-relaterad brottslighet] [2 maj 2021]

bait-and-switch

  1. – lockpris, locka-och-lura, bete-och-bytebedrägligt erbjudande om vara eller tjänst till lågt pris. – Säljaren tänker i själva verket inte sälja till det utlovade priset, men erbjuder kunden något liknande till betydligt högre pris. Svensk juridisk term är otillbörligt lockerbjudande (se riksdagens webbsidor). (Lockpris är annars det att en butik säljer en vara, ofta kaffe, till extra lågt pris, kanske med förlust, för att locka kunder som också köper annat. Men då finns varan verkligen att köpa till utlovat pris.) – Se också enkronaskonsult;
  2. – om sociala medier: ”smickra och klänga” – det att någon (en följare) först skriver till någon som publicerar inlägg på nätet, och berömmer denna för att sedan, om personen svarar, tolka det som om de två nu är nära vänner. Om den andra parten inte är med på noterna kan följaren bli aggressiv. – Se också parasocial.

[bluff och båg] [företag och ekonomi] [juridik] [ändrad 25 april 2022]

contrepreneur

svindelföretagare – någon som mot betalning erbjuder andra hjälp att bli framgångsrika företagare. – En contrepreneur framställer sig själv som framgångsrik och omgiven av lyx samt erbjuder sig att lära andra hur man gör. Ofta erbjuds pyramidförsäljning, ponzibedrägerier eller kurser på allt högre och allt dyrare nivåer. Verksamheten behöver inte vara olaglig, men den har ingen substans, och det är ofta bara svindelföretagaren själv som blir rik. – Ordet contrepreneur är en sammandragning av con (bedrägeri) och entrepreneur. Ordet ska ha myntats av britten Mike Winnet (se YouTube) i slutet av 2010‑talet, men samma ord har förekommit tidigare i besläktad betydelse. – Se artikeln ”The contrepreneur formula” på sajten The Medium.

[bluff och båg] [ändrad 21 oktober 2021]