Smalltalk

det första rent objektorienterade programspråket. – Smalltalk lanserades 1980 och är den mest renläriga tillämpningen av den objektorienterade filosofin. – Smalltalk konstruerades av Alan Kay och realiserades av Dan Ingalls (se Wikipedia) med flera. – När man talar om Smalltalk menar man vanligen versionen Smalltalk‑80. De tidigare versionerna var rätt annorlunda. Smalltalk ansågs länge vara bra, men långsamt. Anammades i början av 1990‑talet av IBM, men har sedan dess överflyglats av språk som Java. – Se smalltalk.org. – Alan Kay och hans medarbetare har vidareutvecklat Smalltalk i form av Squeak och Croquet.

[programspråk] [ändrad 11 februari 2023]