Croquet

användargränssnitt och programmeringsmiljö, utvecklat av Alan Kay med flera. Arbetet på Croquet upphörde 2007, och tekniken flyttades då över till projektet Open Cobalt. – Alla program i Croquet blev automatiskt nät­verks­an­pas­sade och alla Croquetanvändare kunde, om de ville, ”se” var­andra, oavsett var de var. Croquet var skrivet i utvecklingsmiljön Squeak, som i sin tur är en tillämpning av pro­gram­språket Smalltalk. Det behöver inget operativsystem och kan i princip köras direkt mot pro­cess­orn, men det finns nerladdningsbara versioner för Windows, OS X (numera macOS) och Linux. – Croquet var gratis och skrivet i öppen källkod. Alla versioner hade samma binärkod, det enda som skilde var en virtuell maskin för respektive operativsystem. – Alan Kay och hans med­arbetare såg Croquet som 2000‑talets version av operativsystem med det klassiska grafiska användargränssnittet som de själva var med och ut­veck­lade på 1970‑talet. De ville ta bort begränsningar som infördes av hänsyn till den tidens hårdvara. Croquet gjorde i princip ingen skillnad mellan program, operativsystem, an­vändar­gräns­snitt och ut­veck­lings­miljö, allt hängde ihop. – En del information om Croquet finns på denna webbsida. – Läs också om Teatime.