Kay, Alan

Alan Kay.
Alan Kay.

(1940) – amerikansk datorforskare, pionjär inom program­utveckling och användargränssnitt. – Alan Kay var med i den tidiga utvecklingen av internet, och lade på 1970‑talet grunden till det objektorienterade program­språket Smalltalk samt mycket av dagens grafiska användargränssnitt. Den bärbara datorn är också till stor del Alan Kays idé – se Dynabook. – Alan Kay har arbetat på Stanford, Xerox PARC, Apple och Walt Disney. 2002 anställdes han som senior fellowHP Research (länkarkiverad), men han och hans avdelning sades upp i juli 2005 när dåvarande Hewlett‑Packard† skar ner på forskningen. – Alan Kay har mycket gemensamt med hjälten Alan i långfilmen Tron. Det kan bero på att Bonnie MacBird (länk), som skrev manus, är Alan Kays fru. – Alan Kay har vidareutvecklat Small­talk till Squeak för barn och till Croquet för 2000‑talets datorer. – Se också Cobalt. – Se vpri.org (nerlagd sedan 2018, sidan finns kvar).

[alan kay] [it-historia] [personer] [ändrad 1 oktober 2020]

Dagens ord: 2013-06-11