Kay, Alan

Alan Kay.
Alan Kay.

(1940) – amerikansk dataforskare, pionjär inom pro­gram­utveckling och användargränssnitt. – Alan Kay var med i den tidiga ut­veck­lingen av inter­net, och lade på 1970‑talet grunden till det objektorienterade program­språket Small­­talk samt mycket av dagens grafiska an­­vändar­­gräns­­snitt. Den bär­bara datorn är också till stor del Alan Kays idé, se Dynabook. – Alan Kay har arbetat på Stan­­ford, Xerox PARC, Apple och Walt Disney. 2002 an­ställdes han som senior fellowHP Research (länk), men han och hans av­delning sades upp i juli 2005 när Hewlett-Packard skar ner på forsk­ningen. – Alan Kay har mycket gemensamt med hjälten Alan i långfilmen Tron. Det kan bero på att Bonnie MacBird (länk), som skrev manus, är Alan Kays fru. – Alan Kay har vidareutvecklat Small­talk till Squeak för barn och till Croquet för 2000‑talets datorer. – Se också Cobalt. – Se vpri.org.

[alan kay] [it-historia] [personer] [ändrad 17 januari 2018]

Dagens ord: 2013-06-11