Smalltalk

det första rent objektorienterade programspråket, lanserat 1980, och den mest renläriga tillämpningen av den objektorienterade filosofin. Smalltalk konstruerades av Alan Kay och realiserades av Dan Ingalls (Wikipedia) med flera. När man talar om Smalltalk menar man vanligen versionen Smalltalk-80. De tidigare versionerna var rätt annorlunda. Smalltalk ansågs länge vara bra men långsamt. Anammades i början av 1990-talet av IBM, men har sedan dess överflyglats av språk som Java. – Se smalltalk.org. – Alan Kay och hans medarbetare har vidareutvecklat Smalltalk i form av Squeak och Croquet.