QUIC

Quick UDP internet connection – ett alternativ till TCP i internetkommunikation (se TCP/IP). – QUIC antogs som standard i maj 2021, se RFC nummer 9000: länk. Se också HTTP/3. QUIC  kommer troligen successivt att tränga ut TCP. – QUIC utvecklades av Jim Roskind (roskind.com)Google som ersättning för TCP. Målet var att minska antalet handskakningar och omsändningar vid fel och därmed effektivisera dataöverföringen. – QUIC har använts i mindre skala sedan 2012. Google använder det för kommunikation mellan Google Chrome och många av Googles sajter. – Läs mer om QUIC i detta dokument från Google.

[förkortningar på Q] [internet] [rfc] [ändrad 31 januari 2023]