QLED

quantum dot light emitting diode – beteckning på en typ av bildskärm som använder kvantprickar (quantum dots) för att generera bilder. Tekniken är 2017 ny i kommersiella produkter, främst storbilds‑tv. QLED-skärmar sägs ge klarare färger och skarpare bild samt ha längre livslängd än andra bildskärmar. – Den kommersiella typen av QLED-bildskärmar kallas för fotoemissiv (photo-emissive). Sådana bildskärmar har ett skikt med vanliga LED‑bildpunkter bakom ett lager av kvantprickar. Bilden uppkommer genom att LED-bildpunkterna i det bakre skiktet avger ljus som får kvantprickarna att avge rött, grönt eller blått ljus. – En alternativ teknik, elektroemissiva QLED-skärmar (electro-emissive), även kallad QD‑LED, har inget bakre LED‑skikt. Varje kvantpricksbildpunkt aktiveras direkt på elektrisk väg. Den tekniken är 2017 på experimentstadiet.

[bildskärmar] [förkortningar på Q] [28 december 2017]

QUIC

Quick UDP internet connection – experimentell teknik för att effektivisera dataöverföring på internet. Det används i den tredje versionen av webbprotokollet HTTP, alltså HTTP/3. – QUIC har utvecklats av Jim Roskind (roskind.com)Google. Det ersätter TCP. Målet är att minska antalet handskakningar och omsändningar vid fel. – QUIC har använts i mindre skala sedan 2012. Google använder det för kommunikation mellan Google Chrome och många av Googles sajter. – Läs mer om QUIC i detta dokument.

[förkortningar på Q] [internet] [ändrad 20 november 2018]

PC-DOS

det operativsystem (eller program­­laddnings­­system) som Microsoft utvecklade för IBM:s Personal computer (PC), lanserad 1981. – PC‑DOS var en vidare­­utveck­ling av QDOS. PC‑DOS blev under 1980‑talet världens mest spridda operativ­­system, och det ingick i de första tre ver­sionerna av Windows. När Micro­­soft sålde det hette det MS‑DOS. – PC‑DOS / MS‑DOS kallas ofta bara för DOS, men det har funnits fler operativ­­system med namn på DOS – se DOS. I början av 1990‑talet trängdes PC‑DOS undan­ av Windows. (PC-DOS står för personal computer disk operating system.)

[förkortningar på P] [operativsystem] [ändrad 21 maj 2018]