QLED

quantum dot light emitting diode – beteckning på en typ av bildskärm som använder kvantprickar (quantum dots) för att generera bilder. Tekniken var 2017 ny i kommersiella produkter, främst storbilds‑tv. QLED-skärmar sägs ge klarare färger och skarpare bild samt ha längre livslängd än andra bildskärmar. – Den kommersiella typen av QLED‑bildskärmar kallas för fotoemissiv (photoemissive). Sådana bildskärmar har ett skikt med vanliga LED‑bildpunkter bakom ett lager av kvantprickar. Bilden uppkommer genom att LED‑bildpunkterna i det bakre skiktet avger ljus som får kvantprickarna att avge rött, grönt eller blått ljus. – En alternativ teknik, elektroemissiva QLED‑skärmar (electro‑emissive), även kallad QD‑LED, har inget bakre LED‑skikt. Varje kvantpricksbildpunkt aktiveras direkt på elektrisk väg. Den tekniken var 2017 på experimentstadiet.

[bildskärmar] [förkortningar på Q] [28 december 2017]

QUIC

Quick UDP internet connection – experimentell teknik för att effektivisera dataöverföring på internet. Det används i den tredje versionen av webbprotokollet HTTP, alltså HTTP/3. – QUIC har utvecklats av Jim Roskind (roskind.com)Google. Det ersätter TCP. Målet är att minska antalet handskakningar och omsändningar vid fel. – QUIC har använts i mindre skala sedan 2012. Google använder det för kommunikation mellan Google Chrome och många av Googles sajter. – Läs mer om QUIC i detta dokument.

[förkortningar på Q] [internet] [ändrad 20 november 2018]