QUIC

Quick UDP internet connection – experimentell teknik för att effektivisera dataöverföring på internet. Det har utvecklats av Jim Roskind (länk)Google. Målet är att minska antalet handskakningar och omsändningar vid fel. – QUIC har använts i mindre skala sedan 2012. Google använder det för kommunikation mellan Google Chrome och många av Googles sajter. – Läs mer om QUIC i detta dokument.

[förkortningar på Q] [internet] [ändrad 15 april 2017]

Dagens ord: 2018-05-17