QUIC

Quick UDP internet connection – experimentell teknik för att effektivisera dataöverföring på internet. Det används i den tredje versionen av webbprotokollet HTTP, alltså HTTP/3. – QUIC har utvecklats av Jim Roskind (roskind.com)Google. Det ersätter TCP. Målet är att minska antalet handskakningar och omsändningar vid fel. – QUIC har använts i mindre skala sedan 2012. Google använder det för kommunikation mellan Google Chrome och många av Googles sajter. – Läs mer om QUIC i detta dokument.

[förkortningar på Q] [internet] [ändrad 20 november 2018]

Dagens ord: 2018-05-17