TCP/IP

(Transmission control protocol/Internet protocol, formellt namn: Internet proto­col suite) – det grundläggande protokollet för internet. Det är en kombina­tion av två protokoll, TCP och IP:

  • TCP är det protokoll som ser till att det finns en användbar förbindelse mellan sändare och mottagare, och att meddelandena kommer fram utan ändringar och sedan sorteras i rätt ordning;
  • IP sköter om uppdelningen av meddelandena i paket, den detaljerade adresseringen från router till router och sammansättningen av paketen till ett komplett meddelande hos mottagaren.

– En liknelse som kan vara till hjälp är att se IP som ett postorderföretag som skickar adresserade paket (med angivande av var eventuell omlastning ska ske) till kunder; TCP är transportföretaget som IP anlitar, och som ansvarar för att paketen kommer fram till adressaten utan skador (och som reklamerar om det behövs). Båda är nödvändiga. (En annan jämförelse är att IP är resebyrån, TCP är reseledaren.)

– TCP förekommer i praktiken nästan aldrig utan IP, men IP kan kombineras med andra protokoll, till exempel UDP. TCP kommer eventuellt gradvis att ersättas med QUIC. – TCP/IP har ingått i Unix sedan 1980, och bygger på teknik som har utvecklats för ethernet. TCP/IP är paketförmedlande.

[förkortningar på T] [internet] [ändrad 11 juni 2021]