TCP/IP

(Transmission control protocol/Internet protocol, formellt namn: Internet proto­col suite) – det grundläggande protokollet för internet. Det är en kombina­tion av två protokoll, TCP och IP:

  • TCP är det protokoll som ser till att det finns en användbar förbindelse mellan sändare och mot­tag­are, och att meddelandena kommer fram utan ändringar och sedan sorteras i rätt ordning;
  • IP sköter om uppdelningen av meddelandena i paket, den detaljerade adresseringen från router till router och sammansättningen av paketen till ett komplett meddelande hos mottagaren.

– En liknelse som kan vara till hjälp är att se IP som ett postorderföretag som skickar adresserade paket (med angivande av var eventuell omlastning ska ske) till kunder; TCP är transportföretaget som IP anlitar, och som ansvarar för att paketen kommer fram till adressaten utan skador (och som re­kla­me­rar om det behövs). Båda är nödvändiga. (En annan jämförelse är att IP är resebyrån, TCP är reseledaren.)

– TCP förekommer i praktiken nästan aldrig utan IP, men IP kan kombineras med andra protokoll, till exempel UDP. – TCP/IP har ingått i Unix sedan 1980, och bygger på teknik som har utvecklats för ether­net. TCP/IP är paket­för­med­lande.

[förkortningar på T] [internet] [ändrad 28 mars 2017]