handskakning

(handshake, handshaking) – det inledande steget i datakommunikation: parterna kommer överens om vilka inställningar som ska användas. Detta sker automatiskt så snart parterna har fått fysisk kontakt med varandra.

[datakommunikation] [ändrad 16 maj 2018]