UDP

User datagram protocol – ett överförings‑protokoll som ibland används i stället för det vanligare TCP för massutskick (broadcasting eller rundsändning) på internet. Det an­vänds alltså till­sammans med internetprotokollet IP. Man talar då om UDP/IP i stället för TCP/IP. – UDP är enklare än TCP, och har nästan inga funktioner för att rätta överföringsfel. Det lämpar sig därför bäst för korta enkla meddelanden i lokala nät. – Micro transport protocol är baserat på UDP, liksom QUIC.

[förkortningar på U] [internet] [ändrad 4 februari 2018]

Dagens ord: 2021-07-21