wordle

  1. Wordle – ett spel där man ska gissa ett ord på fem bokstäver. – Wordle spelas i ett rutmönster på 5×5 rutor i en app eller på en webbsida. Man får fem gissningar, sedan kan man inte spela mer samma dag. Spelaren får tips om delvis korrekta gissningar. – Wordle skapades 2021 av programutvecklaren Josh Wardle (powerlanguage.co.uk), och blev mycket spritt i början av 2022. – Se nytimes.com/games…;
  2. ordkarta som visar vilka ord som är vanligast i en text. – De vanligaste orden i texten står med mycket stor stil, mindre vanliga ord med mindre stilar. – Ordet wordle är påhittat av Jonathan Feinberg (mrfeinberg.com), forskare på IBM, och man kunde tidigare göra egna wordlar på hans webbplats wordle.net (nere i december 2020 – arkiverad). – Se också ordmoln (moln, be­tyd­else 6).

[spel] [språk] [ändrad 24 oktober 2022]