IBM

International Business Machines – ledande it‑företag, grundat 1911, hemma­­hörande i Armonk i del­staten New York i USA. Kallas ibland för Big blue. – IBM ut­vecklar och till­verkar numera servrar och datalagringssystem, pro­cessorer och pro­gram. IBM har också stor konsultverksam­het och avan­ce­rad forskning. – IBM, som under sina första decennier tillverkade och sålde hålkorts‑maskiner, var det första stora företaget som sålde datorer till företag för eko­no­miska och administra­tiva ändamål. Tidigare hade datorer använts mest till tekniska beräkningar. IBM satte i flera de­cen­nier stan­darden för stordatorer, och etablerade i början av 1980‑talet den in­offi­ci­ella standarden för persondatorer med sin Personal computer. IBM sålde 2004 persondatorverksamheten till Lenovo. 2014 sålde IBM också tillverkningen av servrar med Intelkompatibla processorer till Lenovo. På 2010‑talet har IBM börjat sälja tjänster ba­se­ra­de på sitt avancerade AI‑system Watson. – Se ibm.com. – I oktober 2020 meddelade IBM att bolaget under 2021 ska delas i två. IBM ska ägna sig åt molntjänster, medan ett nytt bolag med ett annat namn ska ha hand om produkter och tjänster för teknisk infrastruktur. – Se tillkännagivande från IBM.

[företag] [it-historia] [ändrad 8 oktober 2020]