moln

  1. – allmänt: tjänst som tillhandahåller datalagring, programkörning och andra it-funktioner genom internet. I synnerhet sådana program och tjänster som tidigare skulle ha körts på användarens egen dator eller i ett lokalt nätverk. (Sådana program kallas på engelska för on-premises soft­ware.) – Amerikanska standardiserings­byrån NIST:s definition av molnet finns på denna pdf. – Se också Cloud OS;
  2. – stort antal sammankopplade servrar som gentemot användarna fungerar som en enhet. Användarna vet att de lagrar sina data i molnet, men de vet inte var i molnet de finns, och behöver inte veta det. Filerna kan flyttas om i molnet utan att det påverkar användarens tillgång till dem. Man kan säga att användaren bara behöver veta resurserns namn, inte dess adress. – Servrarna i ett moln kan vara spridda över ett större område, kanske i flera länder. Moln av servrar används för att sköta internetbaserade program och för att lagra stora data­mängder. Tekniken ger möjlighet att tilldela resurskrävande program den kapacitet som behövs vid varje tid­punkt. – Pion­­järer för tekniken är Google. Postorderföre­taget Amazon erbjuder kunder att köra sina applika­tioner på Amazons moln. – Cloud computing används som över­gripande term för hyrprogram, griddbaserade system, utility computing, det vill säga system där in­for­ma­tion och program tillhandahålls som tjänster över internet. – Se också cloud­ware (moln­program), computing fabric, fog computing, öppet moln och Open cloud manifesto. – Se också Microsoft Azure och EC2 samt Docker. – Ordet: Be­näm­ningen moln kommer från telekommunikation, där teknikerna i diagram ritade delar av telenätet som de inte behövde beskriva i detalj som moln. Det viktiga var att information som matas in i molnet kommer ut någon annan stans i oförändrad form;
  3. – om trådlösa nätverk: surfzon som består av ett stort antal basstationer med över­lappande täckningsområden och som täcker ett mycket stort område, till exempel en hel stad;
  4. – se punktmoln;
  5. – se taggmoln;
  6. Ett ordmoln.
   Enkelt ordmoln. Källa: PC för alla.

   – ordmoln (word cloud) –dekorativ framställning av skrivna ord: orden har olika storlekar och färg och kan vara horisontella eller vertikala, och de ligger tätt intill varandra. Ordmoln används ofta för att visa vilka ord som finns i ett dokument eller annan textsamling. Färg och teckenstorlek används för att visa hur vanliga orden är och eventuellt andra egen­skaper. Men ordmoln kan också vara enbart dekorativa. – Se också wordle.

– På engelska: cloud.

[datalagring] [molnet] [språk] [trådlöst] [ändrad 5 september 2017]