wordle

ordkarta som visar vilka ord som är vanligast i en text. De vanligaste orden i texten står med mycket stor stil, mindre vanliga ord med mindre stilar. – Ordet wordle är påhittat av Jonathan Feinberg (mrfeinberg.com), forskare på IBM, och man kunde tidigare göra egna wordlar på hans webbplats wordle.net (nere i december 2020 – arkiverad). – Se också ordmoln (moln, be­tyd­else 6).

[språk] [ändrad 19 januari 2021]