wordle

ordkarta som visar vilka ord som är vanligast i en text. De vanligaste orden i texten står med mycket stor stil, mindre vanliga ord med mindre stilar. – Ordet wordle är påhittat av Jonathan Feinberg (mrfeinberg.com), forskare på IBM, och man kan göra egna wordlar på hans webbplats wordle.net. – Se också ordmoln (moln, be­tyd­else 6).

[språk] [ändrad 5 december 2017]