Borg complex

teknikdefaitism, ”borgkomplex” – tron att en viss teknisk ut­veckling eller införande av ny teknik är oundviklig, och att mot­stånd därför är meningslöst. – Ordet borg är här hämtat från tv‑serien Star trek. Där stod det för ett slags varelser som var till hälften datorer, och som under­kuvade och absorbe­ra­de andra arter. (Se också cyborg.) – Ut­trycket Borg complex myntades 2012 av Michael Sacasas på bloggen The frailest thing, se här. Tidigare, 2006, hade journalisten Paul Andrews använt utrycket Borg love i samma betyd­else, se här. – Se också uttrycket ”I, for one, welcome our __ overlords”, ursprungligen från tv‑serien The Simpsons: länk. – Jämför med technochauvinism. – För motsatsen, se luddit.

[borgar] [it-liv] [jargong] [ändrad 27 mars 2023]