luddit

(Luddite) – motståndare till ny teknik. Även: neoluddit. – Ordet används numera ofta om mot­ståndare till ny­heter inom it, eller till it över huvud taget. Det kan också vara uttryck för oro för de effekter som it har på män­ni­skor­nas beteende och psykologi, se till exempel internet­beroende. – Ordet: De ursprungliga ludditerna var en rörelse bland textil­arbetare i Eng­land i början av 1800‑talet. De mot­satte sig maskiner, efter­som de gjorde dem arbets­lösa. De var upp­kallade efter en Ned Ludd. – Se Nordisk fa­milje­bok (länk). – Se också refusenik och techno­tard. – För mot­satsen, se Borg complex.

[it-folkgrupper] [jargong] [ändrad 12 juni 2017]

Dagens ord: 2017-06-12