technochauvinism

tron att it kan lösa alla problem. – Uttrycket technochauvinism myntades 2018 av den amerikanska professorn Meredith Broussard (meredithbroussard.com) i hennes bok Artificial unintelligence (länk). (Chauvinism = fanatisk nationalism.) – Jämför med Borg complex.

[it-liv] [27 mars 2023]

Dagens ord: 2023-04-20