tech exodus

påstådd utvandring av it-proffs från Silicon Valley och San Francisco runt 2020. – Orsakerna sägs vara höga hyror och priser, höga skatter och ökande brottslighet. It-proffsen söker sig i stället till Austin i Texas, Portland i Oregon och andra platser med många it-företag. Det påstås också att inflyttade it‑proffs i Silicon Valley och San Francisco är illa omtyckta av lokalbefolkningen, eftersom de driver upp hyror och priser. San Francisco var 2021 den dyraste staden i USA att bo i. – New York Times publicerade en artikel om tech‑utvandringen i januari 2021 (länk – kan kräva inloggning), men i juli 2021 skrev tidningen att trenden hade vänt (länk – kan kräva inloggning). – Läs också om MainStreet.

[arbetsliv] [18 juli 2021]

XOXO

XOXO Festival – en festival för konst och it i Portland i Oregon. Den anordna­des första gången 2012, och finansierades då genom insamling på Kickstarter. Inställd 2020 och därefter på grund av Covidpandemin. Det är när detta skrivs oklart ifall festivalen kommer att anordnas igen. – Se xoxofest.com.

[konferenser och mässor] [ändrad 6 juni 2022]