QuARC

en årlig konferens om kvantdatorer. – QuARC har anordnats sedan 2022 i USA. Förkortningen står för QSEC annual research conference. QSEC – Quantum science and engineering consortium (länk)är i sin tur en organisation för institutioner som forskar om kvantdatorer. Den samordnas från MIT. – Se cqe.mit.edu….

[konferenser] [kvantdatorer] [5 mars 2023]

Anarchapulco

en libertariansk konferens som anordnas i Acapulco i Mexiko i februari varje år sedan 2015. Inriktningen kallas för anarko-kapitalistisk. Delkonferensen Cryptopulco handlar om kryptovalutor. Bland talarna 2019 finns den amerikanska före detta kongressledamoten Ron Paul (länk) och den engelska konspirationsteoretikern David Icke (davidicke.com) (fördröjd webbsida).

[konferenser] [kryptovalutor] [ändrad 27 maj 2020]