musflyttare

anordning som automatiskt flyttar musen då och då. – Musflyttare används ibland av anställda, i synnerhet om de jobbar hemifrån, för att lura program för övervakning av anställdas aktivitet (bossware). De ska ge intryck av att den anställda är aktiv vid datorn även när hen inte är det. Musflyttare kan också användas för andra ändamål, som att hindra skärmsläckare från att gå igång eller för testning. Musflyttare kan vara mekaniska anordningar, men om datorn i stället för mus har styrplatta kan man använda program som flyttar pekaren. – Efterfrågan på musflyttare ökade kraftigt under covid‑19‑pandemin 20192022. Det har också utvecklats system som kan upptäcka att anställda använder musflyttare. – På engelska: mouse jiggler, mouse mover.

[bluff och båg] [distansarbete] [styrdon] [övervakning av personal] [7 mars 2023]

tech shame

”it-skam” – oförmåga att handskas med annan it‑utrustning än mobiltelefoner. – Uttrycket tech shame används om personer i den generation som är uppvuxen med smarta mobiler och surfplattor, men som inte har vana vid sådant som persondatorer, skrivare och skannrar. De står också ofta handfallna inför analoga kontorsgöromål som att skicka papperspost. Tvärtemot vad många tror är deras äldre kollegor på arbetsplatser ofta mer förfarna i hantering av it. – Uttrycket tech shame kommer från rapporten Hybrid work: are we there yet? från 2022 från HP: länk.

[arbetsliv] [generationer] [it-liv] [ändrad 13 mars 2023]

loud quitting

”ljudlig uppsägning” – alternativ till quiet quitting – man påstår att man ska säga upp sig, men utan att mena det. Man hoppas på att man ska få högre lön eller bli befordrad om man inte gör allvar av hotet.

[arbetsliv] [16 januari 2023]

shut-in economy

instängningsekonomin – liv och arbete utan att man lämnar bostaden. – Shut-in economy blev ett begrepp under covid-pandemin med början 2020. (Uttrycket shut-in economy har dock använts sedan åtminstone 2015.) Under pandemin jobbade många anställda hemifrån, samtidigt som de levde på hemkörd mat och beställde allt annat på postorder. De gick inte utanför dörren, utom med tvingande skäl. Så var det i USA mer än i Sverige, eftersom det i USA fanns strängare bestämmelser mot att vistas utomhus under pandemin (lockdown).

[distansarbete] [4 januari 2023]

DEI

diversity, equality, inclusion – mångfald, jämlikhet, delaktighet – mål för hur arbetsplatser ska vara för att ge alla samma möjligheter.

[arbetsliv] [förkortningar på D] [21 december 2022]

AW

after work – det att personalen går på lokal tillsammans direkt efter arbetsdagens slut. – After work som uttrycket används på svenska (och på ett par andra språk) är en pseudoanglicism, det vill säga att uttrycket inte används i den betydelsen i engelskspråkiga länder.

[arbetsliv] [förkortningar på A] [10 september 2022]