XOXO

XOXO Festival – en festival för konst och it i Portland i Oregon. Den anordna­des första gången 2012, och finansierades då genom insamling på Kickstarter. Inställd 2020 och därefter på grund av Covidpandemin. Det är när detta skrivs oklart ifall festivalen kommer att anordnas igen. – Se xoxofest.com.

[konferenser och mässor] [ändrad 6 juni 2022]