Weltimmo

beteckning på ett utslag i EU‑domstolen: företag som tillhandahåller internetbaserade tjänster till ett EU‑land på det landets språk måste också följa it‑lagstiftningen i det landet. Detta gäller oavsett var före­taget hör hemma. – Utslaget kom i slutet av september 2015 och anses få stor betydelse för företag som Facebook. – Weltimmo‑målet är uppkallat efter ett företag som är registrerat i Slovakien, men som sålde tjänster i Ungern på ungerska. – Se EU‑domstolens webbsidor.

[eu] [rättsfall] [ändrad 18 september 2017]

Musica piano

en tjänst som till­handa­håller noterna till tusen­tals klassiska musik­stycken i format för surf­plattor. Till noterna finns in­spel­ningar av musiken, synkron­i­se­ra­de med noterna. Tjänsten kommer från musikförlaget Könemann i Budapest (länk), och finns på musicapiano.com.

[musik] [surfplattor] [ändrad 14 februari 2018]