surfplatta

handhållen dator i form av en pek­skärm. – En komplett dator är inbyggd i bild­skärmen. Det behövs inget separat tangent­bord och ingen mus, efter­som man pekar direkt på bild­skärmen och skriver på ett virtu­ellt tangent­bord. –– Det mest kända exemplet på surf­platta är Apples Ipad, som har gett upphov till den skämt­samma be­näm­ningen padda. – En surf­platta är ett slags pek­dator. – På svenska kallas surf­plattor också för dator­­plattor eller pek­plattor. Surf­plattor för skol­elever kallas också för lär­plattor. – En kom­bi­na­tion av surf­platta och vanlig bärbar dator kallas för hybrid­dator eller pc‑platta. – Se också Datatermgruppen (länk). – På engelska används be­näm­ningar som pad (i samman­­sätt­ningar), slate, tablet och media tablet.

[datorer] [surf] [surfplattor]