surfplatta

handhållen dator i form av en pek­skärm. – En komplett dator är inbyggd i bild­skärmen. Det behövs inget separat tangentbord och ingen mus, eftersom man pekar direkt på bildskärmen och skriver på ett virtuellt tangentbord. – Det mest kända exemplet på surfplatta är Apples iPad, som har gett upphov till den skämtsamma benäm­ningen padda. – En surf­platta är ett slags pekdator. – På svenska kallas surfplattor också för dator­­plattor eller pek­plattor. Surfplattor för skolelever kallas också för lärplattor. – En kombination av surfplatta och vanlig bärbar dator kallas för hybriddator eller PC‑platta. – Se också Datatermgruppen (länk) och ordet surfning. – På engelska används benäm­ningar som pad (i sammansätt­ningar), slate, tablet och media tablet.

[datorer] [surfplattor] [ändrad 22 februari 2021]