Europeiska unionens domstol

domstol som dömer i tvister mellan EU:s medlems­länder och i frågor som gäller den gemen­samma EU‑rätten. Kallas ofta informellt för EU‑dom­stolen. – Det är inte samma dom­stol som Europadomstole­n, som är knuten till Europa­rådet. – Se curia.europa.eu.

[eu] [juridik] [ändrad 3 december 2017]