EU

  1. – Europeiska unionen. De korrekta svenska namnen på olika EU-organ står i EU:s publikations­handbok, klicka här. – Notera att den formella skillnad som tidigare fanns mellan EU och EG (Europeiska gemenskaperna) upp­hörde vid årsskiftet 2009—2010;
  2. – .eutoppdomän för företag, organisationer och privat­personer i EU, införd i december 2005. Domänen ad­ministreras av organisationen EURid med huvud­kontor i Belgien och kontor i Italien, Sverige och Tjeckien. – Se eurid.eu.

[eu] [toppdomäner] [ändrad 25 november 2019]