EU

  1. – Europeiska unionen. De korrekta svenska namnen på olika EU-organ står i EU:s publikations­hand­bok, klicka här. – Notera att den formella skillnad som tidigare fanns mellan EU och EG (Europeiska gemenskaperna) upp­hörde vid årsskiftet 2009—2010;
  2. eutoppdomän för företag, organisationer och privat­personer i EU, införd i december 2005. Domänen ad­ministreras av organisationen Eurid med huvud­kontor i Belgien och kontor i Italien, Sverige och Tjeckien. – Se eurid.eu.

[eu] [internet]