EU

  1. – Europeiska unionen. De korrekta svenska namnen på olika EU-organ står i EU:s publikations­handbok, klicka här. – Notera att den formella skillnad som tidigare fanns mellan EU och EG (Europeiska gemenskaperna) upp­hörde vid årsskiftet 2009—2010;
  2. toppdomän för EU – se .eu.

[eu] [toppdomäner] [ändrad 17 januari 2021]