IOPS

  1. input/output operations per second – mått på hur snabbt hårddiskar och andra lagrings­medier läser och skriver data. – Se Wikipedia;
  2. IOPSIndoor outdoor positioning system – teknik för räknande av förbipasserande med hjälp av signalerna från deras mobil­telefoner. (Annan utrustning med trådlös kommunikation kan också användas.) Tekniken har utvecklats och säljs av företaget Bumbee Labs (länk) i Stockholm. IOPS kan användas för att räkna besökare inomhus och för att räkna fotgängare och cyklister utomhus. Tekniken används sedan 2014 i Västerås för att mäta hur människor rör sig i stads­kärnan. – IOPS har kritiserats för att den kränker människors integritet genom att samla in data om var de har varit. Bumbee Labs hävdar att den information som samlas in, mobil­telefonernas MAC‑adresser, anonymiseras (till så kallade kondensat) innan de sparas. Kritiker svarar att samma MAC‑adress ändå får samma kondensat varje gång, för att man ska kunna kart­lägga individuella rörelse­mönster. Det är därför möjligt att, med indirekta metoder, räkna ut vilket kondensat som hör ihop med en specifik MAC‑adress. – Läs också om geoslaveri och positions­integritet.

[förkortningar på I] [geo] [lagringsmedier] [övervakning] [ändrad 4 april 2017]