positionsintegritet

rätt och möjlighet att förflytta sig utan att någon vet var man är, eller vart man är på väg. – På engelska: locational privacy. – Läs också om geo­slaveri och IOPS (bety­delse 2).

[geo] [personlig integritet] [ändrad 29 september 2018]