MiniDisc

ett avvecklat magnetooptiskt lagringsmedium från Sony. MiniDisc användes för musik och för datalagring. Spelare för MiniDisc såldes 1992—2013, diskar såldes även senare. – Med magnetooptisk menas att data lagras magnetiskt, som på en hårddisk, men avläses med laser. Det gör avläsningen snabbare. Även inspelning görs med laser. – Diskarna var 68×72 millimeter och låg i ett plastfodral som liknade fodralen för CD, fast mindre. De var ständigt stängda, utan när de låg i spelaren. Det fanns skrivbara MiniDisc. Ljudkomprimering gjordes med formatet ATRAC. – Intresset för MiniDisc var aldrig särskilt stort utanför Japan, bland annat för att det inte fanns mycket inspelad musik att köpa för MiniDisc. Det intresse som ändå fanns avtog snabbt när det kom musikspelare med inbyggd hårddisk eller halvledarminne, vilket ledde till att Sony avvecklade tekniken.

[lagringsmedier] [ljudinspelningar] [nerlagt] [15 oktober 2018]

trim

  1. TRIM command – instruktion från operativsystemet till en SSD om att ett eller flera block med data inte används längre, och därför kan raderas;
  2. – instruktion att onödiga ordmellanrum i en textfil ska tas bort.

[lagringsmedier] [programmering] [27 september 2017]

nätverkshårddisk

(eller nätverksdisk, på engelska network drive eller network hard drive) – hårddisk som ansluts till ett lokalt nätverk. Den är alltså inte ansluten till en viss dator, utan alla datorer i det lokala nätverket har åtkomst till den. (Men det förutsätter att respektive dator, eller den som använder datorn, har behörighet.) – En nätverkshårddisk måste ha vissa inbyggda program som en ”vanlig” hårddisk, som ska anslutas direkt till en dator, inte behöver – en ”vanlig” hårddisk styrs delvis av datorn. Med tilläggs­program kan man dock använda nästan vilken hårddisk som helst (eller en ssd) som nät­verks­hård­disk i mindre nätverk. – Nätverkshårddiskar för större nätverk kallas för NASD, network-attached storage devices.

[lagringsmedier] [nätverk]

diskvirtualisering

(storage virtualization, disk virtualization)virtualisering av hårddiskar – användning av program som gentemot operativsystemet efterliknar (emule­rar) materiella hårddiskar (eller andra lagringsmedier). För operativsystemet beter den virtuella hårddisken sig som en materiell hårddisk (kanske lite lång­sam­mare). Den virtuella hårddisken tar emot instruktioner från operativsystemet och förmedlar dem till en eller flera materiell hårddiskar; samma i omvänd riktning. – Detta kan verka onödigt krångligt, men i större it‑system sparar det diskutrymme. Den virtuella hårddisken beter sig nämligen som en sam­man­hållen enhet gentemot operativsystemet, men de filer som den tycks innehålla kan fysiskt vara utspridda på flera lagringsenheter. Filerna kan flyttas om för att diskutrymmet ska användas effektivt utan att operativsystemet och applikationerna behöver informeras om den fysiska adressändringen.

[lagringsmedier] [virtualisering] [ändrad 4 augusti 2018]

ATAPI

kort för ATA packet interface – tillägg till de vanliga ATA-gränssnitten (Parallel ATA och Serial ATA) för anslutning av hårddiskar till datorer; ATAPI gör att ATA-gränssnitten kan hantera andra typer av lagringsenheter. I grunden är ATAPI en kombination av ATA och SCSI. En viktig funktion som ATAPI ger är möjlighet att använda kommandot utmatning (eject) för löstagbara minnesenheter.

[förkortningar på A] [lagringsmedier] [sammankoppling] [ändrad 4 mars 2018]

utmatning

(ejection, eject; to eject – att mata ut) – Den ursprungliga betydelsen av ”att mata ut” är att fysiskt mata ut en optisk disk (cd, dvd, blu-ray) från en spelare. Innan disken matas ut fysiskt ska uppspelningen ha stoppats, och all interaktion mellan disken och datorn ha avslutats. Innebörden av ut­mat­ning har sedan breddats till att också syfta på:

  • – att koppla bort en materiell minnesenhet, som en yttre hårddisk, dvd-spelare (till skillnad från enbart disken) kortläsare eller annat;
  • – att radera en skivavbild. –Skivavbilder är filer, men för operativ­sys­te­met ter de sig som anslutna fysiska minnesenheter, alltså som till exempel hårddiskar eller dvd-spelare. Man måste därför instruera datorn att koppla bort dem, alltså mata ut. Det innebär i praktiken att skiv­av­bilden raderas.

– Tecknet för mata ut är ⏏.

[filer] [lagringsmedier]

video

  1. – tekniskt: rörliga bilder som har spelats in elektroniskt. Det kan göras med analog eller digital teknik. Man skiljer strikt tekniskt mellan video och audio (inspelat ljud);
  2. – i dagligt tal: elektroniskt inspelade rörliga bilder med ljud. I denna ord­lista utgår vi från att video även omfattar ljud;
  3. en video: film, tv-program eller annat som har spelats in på video;
  4. – även: videospelare. – Syftar oftast på spelare för vhs‑band. Strikt talat är en dvd‑spelare också en videospelare, men ingen säger så.

Ordet: video är latin för ’jag ser’.