integritet

  1. – personlig integritet – skydd för privat­livet och privat information, rätten att ha hemlig­heter och att vara anonym; rätten att be­traktas som heder­lig och att slippa miss­tänk­lig­göras (om det inte finns godtagbara skäl för det). Motsvarar närmast engelska privacy;
  2. dataintegritet – det att lagrade data är korrekta och inte är åtkomliga för obehöriga samt är skyddade mot förvanskningar och otillåten radering. Kallas på svenska också för riktighet;
  3. – egenskap hos data­baser, se referens­integritet;
  4. systemintegritet (system integrity) – det att it-systemet är komplett och oskadat – helt.

– Ordet integritet, på engelska integrity be­skriver egen­skapen att vara hel, oskadad, odelad; av latinets integerhel (på engelska betyder integer också heltal).

[databaser] [it-system] [it-säkerhet] [personlig integritet] [ändrad 13 november 2018]