integritet

  1. – se personlig integritet;
  2. dataintegritet – det att lagrade data är korrekta och inte är åtkomliga för obehöriga samt är skyddade mot förvanskningar och otillåten radering. Kallas på svenska också för riktighet;
  3. – en egenskap hos data­baser – se referens­integritet;
  4. systemintegritet (system integrity) – det att it-systemet är komplett och oskadat – helt.

– Ordet integritet, på engelska integrity be­skriver egenskapen att vara hel, oskadad, odelad; av latinets integerhel (på engelska betyder integer också heltal).

[databaser] [it-system] [it-säkerhet] [personlig integritet] [ändrad 18 oktober 2021]