message authentication code

(MAC) – en sifferserie som bifogas e‑post som bevis för att avsändaren är äkta. – MAC-metoden förutsätter att sändaren och mottagaren (och inga andra) har en gemensam hemlig nyckel till ett symmetriskt kryptosystem. En MAC räknas fram på så sätt att programmet gör ett kondensat (hashvärde) av meddelandets text. Kondensatet, MAC:en, krypteras sedan med den hemliga nyckeln och bifogas meddelandet. Mottagaren dekrypterar MAC:en. Mottagaren räknar också fram ett kondensat av meddelandets text på samma sätt som avsändaren. Om den dekrypterade MAC:en är identisk med kondensatet så kommer meddelandet med hög sannolikhet från den påstådda avsändaren, och det har inte ändrats på vägen. – En MAC påminner om en elektronisk signatur, men bygger till skillnad från elektroniska signaturer inte på asymmetrisk kryptering, utan på gammeldags symmetrisk kryptering.

[falsk avsändare] [kryptering] [ändrad 15 juni 2022]