geoslaveri

(geoslavery) – övervakning och styrning av medborgarna med GPS. – Eftersom det finns inbyggd GPS, eller andra tekniker för positionsbestämning, i smarta mobiler och annat som vi bär på oss är det möjligt för myndig­heter och andra makt­havare att hålla reda på var vi är och var vi har varit. Det finns också tekniker för att se till att vi håller oss inom ett avgränsat område eller för att hindra oss från att besöka vissa områden. – Ordet geoslavery myntades 2003 av forskarna Jerome Dobson (länk) och Peter Fisher (1955—2014) i artikeln Geoslavery (länk) (brukar fungera, trots överstrykning). – Se också geo­blockering, IOPS (bety­delse 2) och posi­tions­integri­tet.

[geo] [övervakning] [ändrad 17 juli 2018]

Dagens ord: 2018-04-07