dokument

  1. – ofta i it: allmän beteckning på allt som innehåller information. Alltså inte bara skriven text, utan också till exempel kalkylark och fotografier. Allt som räknas upp i en filkatalog kallas ibland för dokument;
  2. – ibland: information i form av ostrukturerad text – till skillnad från databaser i tabellform;
  3. – se allmän handling;
  4. – om en typ av databaser: se dokumentorienterad databas;
  5. Svensk ordbok (länk) definierar dokument som ”text som kan an­vändas som källa till kunskap om vissa förhållanden, ofta med viss rättslig status”.

– På engelska: document.

[dokument] [tryckfrihet] [ändrad 25 maj 2021]