dokumentorienterad

dokumentorienterad databas – typ av databas där innehållet är lösare strukturerat än i en relationsdatabas. Data­basen är uppdelad i dokument i stället för i poster (som i en relationsdatabas). Dokumenten innehåller sökbar information, som namn, adress, telefonnummer och annat. Skillnaden är att informationen kan vara ordnad på olika sätt i olika dokument, och mer eller mindre komplett. Det finns inga tomma fält, som det kan finnas i en relationsdatabas, och det är enkelt att lägga till information. Dokumentorienterade databaser är ett slags NoSQL-databaser. – På engelska: document-oriented database eller document-oriented store.

[databaser] [dokument] [ändrad 8 november 2017]