arkivformat

(archive format)filformat som lämpar sig för arkiv, vilket innebär att det ska vara möjligt att läsa och/eller spela upp det under överskådlig framtid. För att vara lämpligt som arkivformat bör ett fil­format bland annat vara:

  • – noga dokumenterat. Framtida programmerare ska kunna förstå och använda dokumentationen;
  • – inte komprimerat eller krypterat;
  • – fritt från licensavgifter;
  • – fritt från kopieringsskydd;
  • – oberoende av specifik maskinvara eller speciella lagringsmedier.

– Till detta kommer givetvis krav på arkivmässig förvaring, men det hänger inte på filformatet. – Läs mer på denna webbsida från Luleå tekniska universitets Centrum för långsiktigt digitalt bevarande (nerlagt 2016 – arkiverad sida). – Läs också om digital vellum och Software preservation network.

[arkiv] [dokument] [filformat] [ändrad 5 december 2018]

välformad

– inom XML och SGML är ett dokument välformat (well-formed) om det enligt de allmänna principerna för XML / SGML är korrekt utformat, men inte följer någon angiven DTD (dokumenttypsdefinition).

[dokument] [typografi] [xml] [ändrad 8 januari 2018]

DTD

document type definition, dokument­typs­definition –– i XML och SGML: specifikation av hur ett doku­ment av en viss typ ska vara uppbyggt. – DTD:n för ett brev kan till exempel omfatta delarna adressat, av­sändare, hälsningsfras, text och av­slut­nings­fras. Delarna kan i sin tur delas upp i mindre delar. Adressat kan bestå av namn, ut­del­nings­adress, post­nummer och ort. – En DTD fungerar som en mall för skribenten. Den under­lättar också grafisk presenta­tion av doku­mentet samt auto­ma­tisk sökning och lagring av data. Ett datorprogram kan till exempel med hjälp av DTD:n auto­ma­tiskt hitta adress­upgifter i ett brev och lagra dem i en databas. – Läs också om parser.

[dokument] [förkortningar på D] [xml] [ändrad 28 januari 2018]

dokumentorienterad

dokumentorienterad databas –– typ av databas där innehållet är lösare strukturerat än i en relationsdatabas. Data­basen är uppdelad i dokument i stället för i poster (som i en relationsdatabas). Dokumenten innehåller sökbar information, som namn, adress, telefonnummer och annat. Skillnaden är att informationen kan vara ordnad på olika sätt i olika dokument, och mer eller mindre komplett. Det finns inga tomma fält, som det kan finnas i en relationsdatabas, och det är enkelt att lägga till information. Dokumentorienterade databaser är ett slags NoSQL-databaser. – På engelska: document-oriented database eller document-oriented store.

[databaser] [dokument] [ändrad 8 november 2017]