TTP

tactics, techniques and procedures – i it-säkerhet: en angripares tillvägagångssätt. – Tactics – taktik – är en beskrivning i breda termer av hur angreppet genomförs. Techniques – teknik, metoder – är en mer detaljerad beskrivning av de program som används och andra verktyg. Procedures – procedurer – är en ingående beskrivning av hur angreppet genomförs steg för steg.

[attacker] [forkortningar på T] [8 augusti 2019]

målinriktad attack

(targeted threat) – i it-säkerhet: attack som riktar sig mot en bestämd organisation eller en bestämd person. När det gäller målinriktade attacker kan man vänta sig att angriparna kommer att försöka många gånger och med olika medel tills de lyckas. Syftet är ofta att komma åt affärshemligheter eller annan känslig information. – Man talar också om målinriktade hot (targeted threats). – Alternativet är massattacker (commodity attacks).

[attacker] [8 augusti 2019]

massattack

(commodity attack) – i it-säkerhet: attack som riktas mot många it‑system samtidigt i förhoppningen att attacken ska lyckas i åtminstone några fall. Man talar också om masshot (commodity threats). Alternativet är målinriktade attacker (targeted attacks) eller målinriktade hot (targeted threats).

[attacker] [8 augusti 2019]

kill chain

attackfaserna – alla stegen i en it‑attack, från att angriparen har identifierat och valt ut ett mål till att attacken har blivit framgångsrik och kan avslutas. Termen står för en systematisk beskrivning av hur en attack genomförs, steg för steg. Uttrycket kill chain kommer från början från USA:s krigsmakt. Det överfördes till it‑säkerhet av företaget Lockheed Martin i början av 2010‑talet – se denna länk.

[attacker] [21 mars 2019]

sidokanalattack

i it-säkerhet: attack som utnyttjar bieffekter av användning av det system som angrips. (En sidokanalattack förutsätter alltså inte sårbarheter i det angripna systemet.) Sidokanalattacker kan bygga på många slags tillstånd och händelser som kan mätas eller avläsas direkt eller indirekt, till exempel strömförbrukning, temperatur, elektromagnetisk strålning, hårddiskaktivitet, ljud, användning av datakommunikation och systemanrop. Detta kan ge information om lämpliga angreppspunkter eller avslöja hemlig information. – På engelska: side-channel attack.

[attacker] [8 februari 2019]