stalkerware

förföljelseprogram, stalkerprogram, på engelska också: creepware – program som en person installerar på en annan persons mobiltelefon utan dennas vetskap eller medgivande för att kunna se var den personen rör sig och för att övervaka annat, som telefonsamtal och SMS. Informationen överförs från offrets mobiltelefon till förföljaren genom internet eller mobilnätet. (Se stalkning.)

[kartläggning] [personlig integritet] [skadeprogram] [-ware] [ändrad 18 maj 2020]

creepware

stalkerprogram, bokstavligen: ”äckelprogram” – program som privatpersoner använder för att övervaka andra privatpersoner i smyg. Sådana program kan avlyssna telefonsamtal och vanliga samtal, avläsa e‑post och meddela var offret befinner sig. Ofta används de för övervakning av en partner eller före detta partner. Programmen installeras i hemlighet på offrets mobiltelefon. – Se också stalkning.

[it-säkerhet] [personlig integritet] [-ware] [ändrad 18 maj 2020]