doxware

hot om publicering av stulen information. – Doxware fungerar så att angriparen först på något sätt kommer åt privat och känslig information som offret har på sin dator. Sedan hotar angriparen att publicera informationen om inte offret betalar en lösensumma. Det är nästan en omvändning av gisslanattack (ransom attack). – Doxware är dels namn på själva attacken, dels namn på program som används för sådana attacker. Doxware beskrevs först 2003.   – Se också doxing.

[attacker] [ord på -ware] [ändrad 9 september 2021]

bossware

program och tjänster som chefer använder för att övervaka vad de anställda gör, och mäta deras produktivitet. – Bossware blev särskilt spritt under pandemin 2020–2021, när många arbetade hemifrån. – Kallas också för tattleware (tattle = skvallra).

[arbetsliv] [-ware] [övervakning] [ändrad 7 september 2021]

stalkerware

förföljelseprogram, stalkerprogram, på engelska också: creepware – program som en person installerar på en annan persons mobiltelefon utan dennas vetskap eller medgivande för att kunna se var den personen rör sig och för att övervaka annat, som telefonsamtal och SMS. Informationen överförs från offrets mobiltelefon till förföljaren genom internet eller mobilnätet. (Se stalkning.)

[kartläggning] [personlig integritet] [skadeprogram] [-ware] [ändrad 18 maj 2020]

creepware

stalkerprogram, bokstavligen: ”äckelprogram” – program som privatpersoner använder för att övervaka andra privatpersoner i smyg. Sådana program kan avlyssna telefonsamtal och vanliga samtal, avläsa e‑post och meddela var offret befinner sig. Ofta används de för övervakning av en partner eller före detta partner. Programmen installeras i hemlighet på offrets mobiltelefon. – Se också stalkning.

[it-säkerhet] [personlig integritet] [-ware] [ändrad 18 maj 2020]