doxing

doxning – trakassering av någon genom att man tar reda på så mycket som möjligt om personen, och sedan lägger ut det på internet. Ofta pinsamma fotografier eller videor eller annan komprometterande information. – Ordet doxing, även stavat doxxing, kommer av dox eller docs för documents. – Se också hämndporr, makro­­mobb, näthatare och nätstalkning samt uttrycket no stalk. – Ordet doxing används ibland också om publicering av dokument från företag och andra organisationer: organizational doxing. – Doxningens historia berättas i en artikel i Washington Post: länk (kräver inloggning). – Doxa var ett av årets nyord 2017 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk).

[aktivism] [förföljelser] [jargong] [personlig integritet] [årets nyord] [ändrad 15 september 2020]

Dagens ord: 2015-06-05