attack

eller angrepp: lyckat eller misslyckat försök att radera, ändra, lägga till, stjäla eller offentliggöra data eller andra resurser i ett it-system, att göra it-systemet oanvändbart eller att använda resurser i it-systemet utan tillstånd.