attack

i it‑säkerhet: lyckat eller misslyckat försök att radera, ändra, lägga till, stjäla eller offentliggöra data eller andra resurser i ett it‑system, att göra it‑systemet oanvändbart eller att använda resurser i it‑systemet utan tillstånd. – Även: angrepp.

[attacker] [ändrad 9 november 2019]