hot

(threat) – tänkbar men oönskad händelse som skulle skada verksamheten om den inträffade. – Man skiljer mellan avsiktliga hot och oavsiktliga hot.

  • – Hotbild (threat profile) – ett eller flera hot som anses finnas mot verksamheten;
  • – Hotanalys (threat assessment, threat analysis) – bedömning av vilka hot som finns mot verksamheten, vilka konsekvenser de skulle få om de blir verklighet, hur sannolika de är och vilka resurser en eventuell angripare har.

[it-säkerhet] [ändrad 14 januari 2020]