utpressning

hot om våld, skada eller avslöjande av hemligheter om inte offret uppfyller utpressarens krav. – Kravet gäller ofta, men inte alltid, pengar. Inom it förekommer två slags utpressning:

– På engelska: extortion.

[it-relaterad brottslighet] [it-säkerhet] [9 september 2021]