Operation BugDrop

ett spionprogram som använder den infekterade datorns inbyggda mikrofon för att spela in vad som sägs i närheten. – Inspelningarna skickas som ljudfiler till ett konto i Dropbox. Operation BugDrop kan också uppsnappa lösenord och annan känslig information. – Operation BugDrop upptäcktes i början av 2017 av säkerhetsföretaget CyberX, numera del av Microsoft.

[industrispionage] [skadeprogram] [ändrad 14 november 2018]

skrivarintrång

dataintrång genom skrivare i nätverk. – Skrivare har utrymme för lagring av program och filer för sidor som ska skrivas ut, men skrivare är också ofta oskydd­ade mot virus, trojanska hästar och andra skadeprogram. Genom nätverket har skrivare också tillgång till datorer och servrar. – Skrivarintrång kan ha två former:

  1. – angriparen får skrivaren att skicka kopior av de dokument som skrivs ut till angriparen. Detta görs av ett program som angriparen har installerat i smyg på skrivaren;
  2. – skrivaren används för att infektera datorer och servrar i nätverket. Syftet kan vara sabotage eller att samla in information. Detta kan göras av en trojansk häst som angriparen har installerat i smyg på skrivaren.

– På engelska: printer intrusion.

[attacker] [industrispionage] [skadeprogram] [skrivare] [ändrad 21 juni 2017]